How to edit the Hosts file Macbook / iMac

The best way to work with the Hosts file is using the Terminal application found in your Mac’s Utilities folder. You’ll need to know the IP address of the device you’d like to send your Mac to, or the domain names you’re trying to keep your Mac away from. Double-click Terminal. type sudo nano /etc/hosts…

Mailbox exporteren naar PST in Exchange 2010/2013

Export mailbox to pst in Exchange 2013 using Shell Vanaf Exchange 2010 SP1 heeft Microsoft een nieuwe methode ontwikkeld om de inhoud van een mailbox te exporteren naar een PST bestand. Standaard heeft geen enkel gebruikersaccount rechten om de inhoud van een mailbox te mogen exporteren. Deze rechten moeten expliciet toegewezen worden aan de accounts…

KPN stopt met SMTP Relay Server

Begin november wordt de KPN SMTP Server (SMTP Relay Server) uitgezet. Deze server was oorspronkelijk bedoeld voor consumenten, omdat poort 25 geblokkeerd werd. Op de server zijn echter in de afgelopen jaren ten onrechte ook enkele tienduizenden zakelijke klanten terecht gekomen, terwijl de dienst formeel nooit in de propositie heeft gezeten. Behalve dat de SMTP relay technisch niet…

Outlook mappen in Engels ipv Nederlands

Soms als je een Nederlandse versie van Office hebt geïnstalleerd, verschijnen de mapnamen in het Engels. Postvak IN heet dan Inbox Verzonden items heet dan Sent items etc. etc.   Je kunt de mapnamen resetten naar het Nederlands. Doe het volgenden: Sluit Outlook. Ga naar het startscherm, typ hier het volgende en bevestig het met…

Launch RDP from commandline

A great tool we found at this site www.remkoweijnen.nl —— Remco wrote a little commandline tool that starts an RDP connection (with mstsc.exe) because mstsc doesn’t allow you to use the login credentials (username, password) as commandline arguments. Download: Here is the download of the Launch RDP program Arguments are: Servername (string) Port (integer, usually 3389) Username (string) Domain…

Enable Office 365 Auto-discover with SBS2011

    One of the  issues you will run into when migrating from an on premises Exchange 2010 server on SBS 2011 is that Outlook will not autodiscover the correct Office 365 server settings. Fortunately this can be easily solved with a few simple PowerShell commands. Open an Exchange Management Shell as an administrator. (Elevated…

Office365, verschillende type mailaccounts

We often see clients who are paying for a license for a mail account that should be free. The five types of mail accounts that you can create are: Mailbox (Requires License) Group (Free) Resource (Free) Contacts (Free) Shared (Free)   I will first describe each type and when you should use it, and later…

Reduce Sharepoint services 3.0 log.ldf files

  I had the problem that Sharepoint_Config-ID-.log.ldf grow realy BIG (14GB) on a content database of 1 GB! You can solve this problem by using “Shrink” command in the MS SQL Server Management Studio Express First you need to connect to your Sharepoint 3.0 database called: \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query – just put this string in your “Server name”…