Reduce Sharepoint services 3.0 log.ldf files

  I had the problem that Sharepoint_Config-ID-.log.ldf grow realy BIG (14GB) on a content database of 1 GB! You can solve this problem by using “Shrink” command in the MS SQL Server Management Studio Express First you need to connect to your Sharepoint 3.0 database called: \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query – just put this string in your “Server name”…

Is uw bedrijfsnetwerk wel veilig voor telewerkers?

Vrijwel alle bedrijven waarbij medewerkers op afstand op het bedrijfsnetwerk kunnen inloggen, maken nog steeds alleen gebruik van de gebruikersnaam en wachtwoord van de medewerker. Alleen met deze twee gegevens heeft de medewerker toegang tot alle bedrijfsdata en mail. Maar wat als deze medewerkers zijn wachtwoord heeft laten slingeren en zich daar niet eens van…

Werkt Office365 goed op Macs?

Wij hebben regelmatig het verzoek of een Mac in een kantooromgeving goed kan functioneren. Specifiek komt deze vraag ook in combinatie met Office365. Werken met Office365 op een Mac in een kantooromgeving werkt goed maar heeft zeker nog zijn beperkingen.   Hieronder enkele van onze bevindingen: Office 2011 voor de Mac is inbegrepen in de…

Nieuwe Office365 datacenters in Europa

Microsoft heeft onlangs twee nieuwe Office 365 datacentra geopend in Europa. Eén in Finland en één in Oostenrijk. Dit naast de twee Europese datacentra die ze reeds in gebruik had in Ierland (Dublin) en Nederland (Amsterdam). De twee datacentra vergroten het bereik van de Office 365 diensten, ze brengen de data dichter bij de Office…

Office365 > Bijlages versturen kan nu tot 150MB

Microsoft heeft de maximale grootte van bestanden die per e-mail kunnen worden verstuurd verhoogd van 25 naar 150MB. Hiermee is het mogelijk geworden dat gebruikers e-mails met grote bijlagen versturen en ontvangen. De standaardinstelling blijft 25MB, maar organisaties die dat willen kunnen dus tot 150MB gaan. Zelf Office 365 Exchange Online bestandsgrootte aanpassen Niet iedere…

Ruckus wireless? De standaard voor WiFi!

  Voor diverse opdrachtgevers heeft Van den Berge Systeembeheer & ICT-advies een professioneel draadloos netwerk geïmplementeerd. Wij gebruiken daarvoor bijna altijd de techniek en producten van Ruckus (www.ruckuswireless.com). Voordeel van dit systeem is dat deze bijzonder flexibel is en in alle gevallen voldoet aan de gestelde eisen van onze opdrachtgevers. Veel voorkomende voorwaarden die aan…

Top 10: Windows Firewall Netsh Commands

  10. Query firewall rules: One of the first things you’ll probably need to use netsh for is to discover Windows Firewall’s current configuration properties. You can query Windows Firewall settings using the following netsh command: netsh advfirewall firewall show rule name=all   9. Enable and disable Windows Firewall: It’s typically a best practice to…